Presentkort skapar merförsäljning och lojalitet

Presentkortsmarknaden (och med det menas förbetald värdehandlingar, inte papperskopior) expanderar hastigt. Men detta är inte det enkla svaret: kortet är bara ett sätt att engagera konsumenten. Hur du kan utnyttja detta är vad som kan generera lojalitet – om du anammar de bästa lösningarna som har visat sig fungera gång efter annan.

 

Ett presentkortsprogram kan enkelt särskiljas från den flora av andra kort som konsumenter möter varje dag, och kan användas för att generera både lojalitet och omsättning.

 

Om man ser till de senaste undersökningarna i England, USA och Kanada, så förefaller det som att konsumenterna faktiskt genuint uppskattar korten, och att denna marknad kommer fortsätta att expandera. Medan några föredrar en noga utvald och trevligt inslagen present, så är det samtidigt många som hellre skulle välja den valmöjlighet som ett presentkort medför. Och det är uppenbarligen enklare att köpa ett presentkort än att välja en passande present, vilket i sig torde garantera försäljning.

 

Presentkort är en ordinarie del av detaljhandeln numera, och deras popularitet hjälper vilket företag som helst att bygga konsumentlojalitet. Det är inte bara konsumenter som köper presentkort till familj och vänner, företag ökar också sin användning av presentkort.

 

Ändra konsumentens beteende
Men den verkliga knäckfrågan för detaljhandlare är hur presentkort påverkar konsumentens köpbeteende. I en undersökning gjord av American Express över konsumenter som köpte presentkort till andra svarade de enligt följande: 62 % förväntade sig slippa besöka så många affärer, 60% förväntade sig köpa mindre faktiska varor som presenter, och 92 % sa att presentkort har ändrat deras sätt att shoppa. Mer än hälften i undersökningen sa att de köper presentkort för att de föredrar att ge mottagaren möjlighet att välja själv.

 

Och när det kommer till att utnyttja värdet på det mottagna presentkortet är den idealiska situationen för handlaren att konsumenten spenderar mer än vad kortet är värt. Alltså genereras helt gratis merförsäljning – ofta från en nyförvärvad konsument.


Presenkort kan särskilja dig från dina konkurrenter

Det finns ett flertal sätt att särskilja ditt presentkortsupplägg från den stora massan:

1. Återladda bonuserbjudanden
För kort som ersätter kontanter och fordrar att konsumenten återladdar sina kort, kan bonus utfärdas när de väljer att  ladda sitt kort. Ett utmärkt sätt att uppmuntra till återladdning är att lägga till meddelanden på kvittot när värdet på kortet börjar närma sig eller är noll.

 

2. Skräddarsydda erbjudanden på kassakvitton
En annnan möjlighet är att använda erbjudanden via kassakvittot som en del av ett presentkortsprogram. Dessa kan tex användas för att styra konsumenten till områden som behöver en ökning. Eller, ännu bättre, gör erbjudandet användbar enbart under den tid av dagen då omsättningen annars är låg.

 

3. Tävlingar/promotion
Handlare kan använda olika typer av marknadsföring för att öka intressevärdet för ett traditionellt presentkortsprogram. Exempelvis kan en tävling skapas, med möjlighet till olika vinster när ett presentkort blir inlöst – ett utmärkt sätt att öka merförsäljningen.

 

2018-11-23T15:40:08+01:00 12 januari, 2010|Övrigt|