Make Up Store startar upp tjänst hos Retain24

Make Up Store sällar sig till våra nöjda kunder, och väljer att skriva kontrakt med Retain24. Make Up Store kommer, tack vare Retain24s plattform, kunna sälja helt elektroniska presentkort i sina butiker.  

 

”Retain24 har vunnit ytterligare en upphandling för elektroniska presentkort. Det är Make Up Store som valt Retain24s lösning vilket är lite extra spännande eftersom det handlar om en franchisekedja. Franchiseföretag brukar vanligtvis drabbas av en hel del administration vid hantering av just presentkort som utfärdas av en juridisk enhet och som löses in av en annan. Retain24s presentkortslösning minskar inte bara administrationen vid clearing mellan kedjans butiker och huvudkontoret utan det gör också själva hanteringen av presentkort mycket säkrare samtidigt som nya möjligheter för en mer öppen och säljande exponering av presentkorten möjliggörs, berättar Claudio Simatovic, VD Retain24.

 

Retain24s unika lösning förändrar traditionell hantering av presentkort. Förutom att köpa/ladda ett plastpresentkort i butiken så kan kunderna nu också köpa helt elektroniska presentkort via Internet. Allt i en säker och användarvänlig miljö.

 

2018-11-23T15:22:22+01:00 15 juli, 2010|Presentkort instore|