Retain24 inleder samarbete med Scalepoint

Samarbetet innebär konkret att förenkla och påskynda den annars långsamma processen i traditionell skadeståndshantering. Genom samarbetet ges försäkringstagaren möjlighet att välja ersättning i form av ett presentkort till ett högre belopp än om kontantersättning väljs.

Skadehanteringsnördar med 15 år i branschen!

Det danska bolaget Scalepoint utvecklar IT-lösningar åt flera av Europas ledande försäkringsbolag. Företaget hjälper sina kunder – försäkringsbolagen – att hantera försäkringsärenden snabbare. Allt för att försäkringstagaren inte ska behöva vänta för länge på sin ersättning. Idag hanterar Scalepoint 1,35 miljoner försäkringsärenden per år, och drygt 3 miljarder DKK slussas årligen till försäkringstagare via den digitala plattformen. För att processen ska gå ännu smidigare inleder Scalepoint nu ett samarbete med Retain24. ”Hela processen med utbetalningar och hanteringen går snabbare i och med samarbetet med Retain24”, säger Edin Turcinhodzic, Category Manager.

Med Scalepoints IT-lösning och Retain24’s presentkortsprogram får försäkringstagaren hjälp omgående. Så snart ersättningen är fastställd skickas e-post till försäkringstagaren. Här finns information om ersättning och flera attraktiva presentkortsvarumärken att välja mellan – kontant eller presentkort? Väljer man som kund presentkort blir ersättningen högre. När man valt presentkort skickas ett elektroniskt meddelande med tillhörande kod som fungerar som betalningsmedel i de butiker som anslutit sig till Scalepointprogrammet och som idag använder sig av Retain24’s digitala presentkortsprogram.

Den stora fördelen är att ersättningarna betalas ut automatiskt, vilket minskar försäkringsbolagens manuella hantering. Detta spar både tid och pengar. ”Vi har redan tecknat avtal med ett 40-tal butikskedjor och vi hoppas att alla företag som använder Retain24’s presentkortsprogram även ska ta emot ersättning från försäkringsbolag via Scalepoint”, fortsätter Edin Turcinhodzic.

”Vi valde att arbeta med Retain24 på grund av tekniken, enkelheten, deras engagerade serviceinriktade stil och givetvis därför att väldigt många varumärken redan finns tillgängliga”, avslutar Edin Turcinhodzic.

”Samarbetet med Scalepoint är ett perfekt exempel på hur enkelt det skall fungera för våra kunder att hitta nya affärer. Retain24 skall erbjuda nya, smarta och kostnadseffektiva sätt att driva trafik och skapa merförsäljning för våra kunder” säger Claudio Simatovic VD på Retain24 Sverige AB.

Retain24 erbjuder en enkel och kostnadseffektiv presentkortslösning som passar alla företag som vill öka sin försäljning och samtidigt arbeta modernt och aktivt med sin marknadsföring.

Retain24 är Nordens ledande presentkortsprosessor och erbjuder ett fullservice-koncept för ”Branded Currencies” som inkluderar elektroniska presentkort, kuponger, lojalitet etc. Företag får en enkel, säker och flexibel lösning för laddning, inlösen, clearing och distribution.

www.retain24.com

PRESSKONTAKT:

Claudio Simatovic´

Mobil +46 708 445 123

e-post claudio.simatovic@retain24.com