PRESENTKORT I ALLA KANALER FÖR MCDONALD’S 2019-06-13T14:40:03+02:00

Project Description

Presentkort i alla kanaler för McDonald’s

McDonald’s har valt Retain24s lösning för att hantera presentkort i alla kanaler: På restaurangerna, hemsidan, i appen och i beställningskioskerna.  Första landet att lansera detta är Sverige och planen är att de andra nordiska länderna går över till den nya lösningen successivt.

”Nu har vi en modern och digital lösning för våra presentkort med målsättningen att öka försäljningen av dessa. Dessutom har det blivit mycket smidigare för våra gäster och medarbetare när det kommer till hanteringen av presentkort och att vi nu i större utsträckningen skiftar över till digitala kanaler”.

– Rickard Berthold, Digital Lead på McDonald’s i Sverige. 

DÄRFÖR VALDE VI RETAIN24

En av anledningarna till varför McDonalds valde att arbeta med Retain24 var vårt breda nätverk av partners för återförsäljning av presentkort i butiker, online, i mobilen och B2B. Det var extra viktigt för McDonalds att hitta nya kanaler för presentkortsförsäljningen och under hösten kommer flera nya kanaler att introduceras för återförsäljning av presentkort via Retain24s partners.

VIKTIGA FAKTORER FÖR MCDONALD’S

För McDonald’s var det viktigt att lösningen skulle:

  • vara enkel, lättillgänglig och smidig både för gäster och medarbetare
  • skapa och tillhandahålla nya digitala försäljningskanaler
  • använda befintlig infrastruktur i form av kassasystem och skanners samt även befintliga processer och övriga system
  • hantera gamla utestående presentkort, i samma system som de nya presentkorten

I och med att restaurangerna ägs av franchisetagare var det viktigt att presentkortssystemet på ett enkelt sätt kunde hantera den ekonomiska clearingen mellan restaurangerna, både för sålda och inlösta presentkort. Det är precis detta som Retain24´s system löser.

”Nu har vi en modern och digital lösning för våra presentkort med målsättningen att öka försäljningen av dessa. Dessutom har det blivit mycket smidigare för våra gäster och medarbetare när det kommer till hanteringen av presentkort och att vi nu i större utsträckningen skiftar över till digitala kanaler”, säger Rickard Berthold, Digital Lead på McDonald’s i Sverige.

Här kan du ta del av nyhetsflödet och pressmeddelandet om samarbetet med McDonald’s.