Trygghet är viktigt. Ekonomiskt och funktionellt. Retain24 garanterar såväl mjuk teknisk övergång som tryggheten i presentkort som laddas med värde först vid försäljning.

Fler

säkra fördelar

Elektroniska presentkort omfattar fler säkra fördelar än att de laddas först vid försäljning. De minimerar svinn och försvårar förfalskning, samtidigt som de är säkrare att administrera än traditionella presentkort. Rent tekniskt garanterar vi en mjuk övergång från er nuvarande presentkortlösning, med säkra och smidiga valmöjligheter till okomplicerad import av era nuvarande presentkortsdata. Omärkbart för era kunder och stör inte verksamheten.

Full kontroll, i realtid

Retain24s databas håller reda på ekonomiskt värde, typ av värdehandling och giltlighetstid. Realtidsrapportering av transaktionshistorik, aktivering, inlösen och förfallodatum ger ekonomiavdelningen tillgång till all relevant information de behöver. Gränssnittet gör det lika lätt att genomföra enskilda transaktioner som att centralt aktivera och annullera ett eller flera presentkort. Tillgång till systemet sker med säkerhetscertifikat. Med säkerhetscertifikaten ges olika behörigheter till systemet beroende på vad användaren behöver för till gång till i den dagliga verksamheten.

Vi utvecklar våra tjänster kontinuerligt för att våra kunder alltid ska ha en trygg och uppdaterad lösning för sina presentkort.

Gult presentkort från Retain24
95 %

av alla som får ett presentkort är nöjda med sin gåva.

Våra tjänster ska alltid vara trygga, funktionella och affärsdrivande för våra kunder. Nu och i framtiden

Claudio Simatovic, Retain24