Små eller stora volymer? Fysiskt eller online? Med vår flexibla plattform skräddarsyr vi presentkortslösningar som på bästa sätt löser olika behov, för såväl butik som för konsument

Här kan behov och

önskemål styra

Det fullservicekoncept som Retain24 erbjuder är både skalbart och anpassningsbart. Med en genomtänkt plattform kan vi enkelt skräddarsy presentkortslösningar som är lika affärsdrivande för ert företag som attraktiva för era kunder. Oavsett vilket kassasystem och vilken presentkortslösning ni har idag.

Systemets inbyggda flexibilitet gör det möjligt för oss att utveckla enkla och relevanta lösningar för små och stora butikskedjor, sportarenor, köpcentrum och så vidare i alla länder där våra kunder är verksamma.

Det flexibla systemet ger dessutom stora möjligheter till exponering, försäljning och marknadsföring av presentkort i och utanför den egna butiken – bland annat i form av nya effektiva merförsäljningskanaler via Internet och externa återförsäljare.

Gult presentkort från Retain24
40%

Så stor merförsäljning genererar presentkort i snitt.


Vi valde Retain24 för att deras presentkortssystem erbjuder så många möjligheter

Designtorget